english

100 let Miloslava Troupa

Vážení přátelé, Společnost TROUP 2017 se v současné době intenzivně připravuje na jubilejní rok 2017. Rok

Akce jubilejního roku:v němž budeme společně připomínat stoleté výročí narození Miloslava Troupa. Ambiciózní program jubilejního roku je naplánován tak, aby umělecký odkaz Miloslava Troupa byl představen v co největší šíři a aby veřejnost měla možnost docenit význam umělce, který patří jednoznačně k vrcholům výtvarného umění 20. století.

HOŘOVICE, Starý zámek. Výstava v rodišti Miloslava Troupa na konci roku 2016 a na začátku roku 2017.

ČESKÉ BUDĚJOVICE, Wortnerův dům. Ve spolupráci s Alšovou jihočeskou galerií bude otevřena koncem ledna výstava s názvem "Paříž, Paříž".

PRAHA, Obecní dům. Zásadní výstavní akcí bude velká retrospektiva připravovaná pro výstavní sály Obecního domu v Praze. Výstava nazvaná "Miloslav Troup - 100 let" bude probíhat od června do září a měla by představit to nejlepší s Troupova díla včetně monumentálních gobelínů a ilustrační tvorby.

Projet výstavy "Miloslav Troup - 100 let" byl finančně podpořen Nadací ČEZ.

PRAHA, Strahovský klášter. V závěru roku 2017 bude otevřena výstava v křížové chodbě Strahovského kláštera. Největší prostor zde naleznou Troupovy obrazy s křesťanskými náměty a sakrální tématika.

• Kolektiv autorů pracuje na obsáhlé monografické publikaci. Přinese nové poznatky o životě a díle Miloslava Troupa a také zatím nejobsáhlejší obrazový soubor jeho prací.

Společnost TROUP 2017 ke všem těmto náročným plánům podniká přípravné kroky, sbírá síly a prostředky a obrací se též na všechny příznivce a podporovatele s prosbou o pomoc a případnou účast na připravovaných akcích. Členové Společnosti se již v různé míře zapojili a zapojují do příprav a za to jim patří obdiv a poděkování. Také ostatní zájemci jsou vítáni s jakýmkoliv nápadem, radou, či finančním příspěvkem, který je možno posílat na účet 2500773092 / 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurátoři Šárka Belšíková a Ivo Binder vybírají obrazy pro výstavy v roce 2017