english

Aktuality

Posvátné umění v nesvaté době

Velká výstava v Olomouci vřazuje Miloslava Troupa mezi špičky tvůrců moderního
sakrálního umění.

Dílo Miloslava Troupa je aktuálně významným způsobem připomenuto v rozsáhlémvýstavním projektu Muzea moderního umění v Olomouci. Výstava s názvem Posvátné umění v nesvaté době, české sakrální umění 1948-1989 přináší uměleckohistorický pohled na širokou škálu realizací sakrální architektury, obrazovéa sochařské tvorby nebo užitého umění. Jde o tvorbu vzniklou v jednačtyřicetiletém období komunistické totality, v klimatu a čase cílené ateizace společnosti a mnohdy krutých restrikcí. Za jednotlivými díly stojí příběhy odvahy, zaujetí a obětavosti osobností zadavatelů, kněží jednotlivých farností, realizátorů a umělců. Miloslav Troup je ve výstavě prezentován především jako spolupracovník architektonické kanceláře Huť Jaroslava Čermáka, která kolem sebe sdružovala výtvarné teoretiky Růženu Vackovou, Josefa Zvěřinu a také řadu významných umělců. Čermákova Huť se přes všechnu nepřízeň doby dokázala prosadit při realizaci řady církevních staveb, či jejich renovací. Na výstavě je přiblížena především Troupova výzdoba interiéru kostela sv. Stanislava v Pitíně a také jeho podíl na výzdobě katedrályv Ostravě, kaple v Olomouci a kostela v Česticích. Za pozornost stojí obsáhlý katalog výstavy, který vychází z dlouholeté práce jeho autorů Ivo Bindera, Šárky Belšíkové, Michala Sklenáře, Anežky Šimkové a dalších. Katalog zůstane i po skončení výstavy důležitým pramenem informací pro rozsáhlou a velmi specifickou oblast vývoje českého sakrálního umění v druhé polovině 20.století. Výstava i katalog má pro chápání tvůrčí osobnosti Miloslava Troupa mimořádný význam, neboť umožňuje jeho dílo a jeho umělecké směřování vidět v důležitých kontextech. Z nich kromě jiného vyplývá, že je jeho jméno nutno chápat jako důležitou součást tvůrčího uskupení v němž působili špičkoví výtvarníci doby, jako byli Václav Boštík, Jiří Mrázek, Adriena Šimotová a další.

Trvání výstavy: 27. října 2022 - 9. dubna 2023 Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Denisova 47, Olomouc


22. února 2023 uplynulo 30 let od smrti Miloslava Troupa.

76 let jeho života bylo naplněno z velké části usilovnou tvůrčí prací, jejímž výsledkem je dílo, které seřadí k tomu nejlepšímu, co ve výtvarném světě přineslo 20. století. O umělecký odkaz Miloslava Troupa pečuje od jeho smrti Společnost TROUP 2017. Její zásluhou byla uspořádána dlouhá řada výstav od první posmrtné v Českých Budějovicích v r. 1994, kterou zaštítil Karel Schwarzenberg, přes jubilejní výstavu v Hořovicích v r.2007, jíž otevřel tehdejší ministr kultury Václav Jehlička, až po velkou retrospektivu v Obecním domě v Praze, uspořádanou v roce 2017. Tedy v roce stého výročí narození Miloslava Troupa. Kromě toho vydala Společnost TROUP 2017 řadu publikací a dále se podílí na rozšiřování povědomí o životě a díle velkého českého malíře a ilustrátora. Letošní třicáté výročí úmrtí Miloslava Troupa je příležitostí k dalšímu zamyšlení nad povahou a významem vskutku transcendentního výtvarného díla.